ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

พระราชทานให้โรงเรียนโดยมีอักษรกำกับใต้พระตรา

"โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร